Erik Forsberg

Kubernetes

Erik kommer att ge en djupare teknisk genomgång av hur du kan sätta upp Kubernetes, orkestreringsplattformen du gärna använder om du har större Docker-uppsättningar.