Fredrik Löfgren

Robotics

Hur används robotar idag och hur kommer vi att använda robotar i framtiden? Vad kommer ett större användande av robotar att ge för inverkan på samhället? Det är bland annat det som Fredrik kommer att ta upp under sin session.