Saga Arvidsdotter

Blockchain

Saga kommer att berätta om olika projekt där hon använt blockchain, bland annat inom musikbranschen och inspirera dig till att komma igång med blockchain. Det finns fler möjligheter än bara crypto-currency till att använda blockchain, en distribuerad databas i ett peer-to-peer nätverk, för att enkelt beskriva begreppet.