Erik Forsberg

Erik Forsberg har över 15 års erfarenhet av serversystem, big data, configuration management och container computing. Han kommer att ge en djup teknisk introduktion till Kubernetes, ett container orchestration system med rötterna i Googles Borg.