Adam Tengblad

AI - bortom hypen

Adam kommer att presentera tankar om AI ur en företagares synvinkel. Även följande frågor kommer att utforskas: Varför är det sån hype runt AI? Varför händer det nu? Vad kan tekniken användas till? Vad kan värdet bli på lång sikt?